הרהורי תשובה אחדים

בראשית שנת תרע"ה (סתיו 1914), כחודשיים לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כתב ר' הלל צייטלין לאנשי עירו – ורשה – טור נרגש בשם "הרהורי תשובה אחדים" ("אייניגע תשובה געדאנקן"). ר' הלל – הוגה, סופר ופובליציסט, בשנות הארבעים לחייו, ששמו נודע ברחבי פולין; הרקע לטור – הפליטים היהודים הרבים שהחלו להציף את רחובות ורשה, כאשר החורף עומד בפתח.

את מוראותיה של תופעת הפליטים תחוש ורשה מיד עם פרוץ המלחמה. במהלך החודשים הראשונים יצטרפו ל330,000 היהודים המתגוררים בה עוד כ80,000 פליטים (עד לכיבוש הגרמני, כעבור שנה, מספרם יגיע לכ120,000) – יהודים מערי השדה, שהוגלו על ידי הצבא הרוסי הנסוג בחשד בגידה. "אלפי יהודים חסרי בית מושלכים בחוץ, בשעה שהקור הופך חזק יותר ויותר, ללא מקום בו יוכלו לחמם את עצמותיהם הקפואות", הוא יכתוב בתחילת חודש נובמבר בטורו הקבוע ב"דער מאמענט", ויחתום – "עשו כל שתוכלו". בנוסף, עקב הפסקת הסחר עם רוסיה, קריסת התעשייה ועזיבתם של רבים מעשירי העיר – יגבר מאוד שיעור המובטלים באוכלוסייה המקומית.

מצב חדש זה העסיק את ר' הלל משך כל תקופת המלחמה. ביומנו הוא תאר בהרחבה את העינויים והסבל שהיו מנת חלקם של אותם מגורשים:

"אכזריותם של הרוסים ונקמתם ביהודים גדלו אז לאין-שיעור […] גירושים כמעט מכל ערי פולין. גולים, נודדים, רעבים, קופאים בקור. המון נודד לערים הגדולות, ילדים וחלשים מתים בדרך. הבאים – לנים ברחוב. עלילות בלי מספר. יהודים נטבחים ככבשים […] פוגרום אחד גדול ונורא תוקף את כל ארץ פולין"

את המלחמה תאר ר' הלל מאז ומעולם כזוועה, אך את מלחמת העולם הוא ראה כ"גזרת כליה על האנושות". הוא לא היה שותף לתחושת הרוממות שאחזה במספר אנשי-רוח, ביניהם יהודים, שראו במלחמה זו הזדמנות לתחייתה של אירופה והאנושות כולה. ביומנו תאר את כל אותו "מחזה נורא […] המהפך את האנושות כולה לגלי-פגרים ולגלי-קברים", ואף תהה בקול רם –"האמנם יצא כל העולם מדעתו?…".

 

* * *

האוטוביוגרפיה הקצרה שכתב ר' הלל בערוב ימיו ("קיצור תולדותיי") גרמה למספר רשמים מוטעים. בין היתר, היו שהסיקו ממנה כי במהלך שנות המלחמה הראשונות הסתגר ר' הלל בד' אמותיו ועסק אך ורק בתפילה ובלימוד קבלה – בהסתמך על דבריו-שלו: "בשנות תרע"ד ותרע"ה שרוי הייתי כמעט באותו המצב של אכסטזה שנמצאתי בו בראשית הכרתי את החב"ד. הגעתי אז כמעט למדרגת 'חוזה חזיונות' […]". ברם רפרוף בעיתונות היומית בוורשה מעלה תמונה כמעט הפוכה. ר' הלל הפך פעיל בשדה החברתי, שהשתתף והביע עמדה בכל נושא שעלה על הפרק. מאמריו המשיכו להופיע בקביעות לאורך כל שנות המלחמה, ואף בקצב מוגבר – כשלוש מאות (!) טורים ומאמרי דעה בתקופה בת כארבע שנים.

כשנה לאחר פרוץ המלחמה, בקיץ של שנת תרע"ה (1915) נפלו לידי הגרמנים חלקים נרחבים של פולין, ובראשם ורשה. הכיבוש הגרמני חולל תפנית במרקם החיים של יהדות פולין, שהייתה נתונה עד אז לאבסולוטיזם הפוליטי של הצאר הרוסי. שחרורה של פולין איפשר לראשונה עריכת בחירות לוועד הקהילה, כמו גם למועצת העיר והמדינה. הוענקו גם רשיונות פעולה לארגונים חברתיים, איגודים מקצועיים ואגודות תרבות.

ר' הלל שקע ראשו ורובו בצרכי ציבור. הייתה זו מערכה רחבת-היקף על זהותה של יהדות פולין, שהתנהלה לצד המערכה על תנאי החיים הפיזיים. הוא נטל חלק בייסוד הסתדרות המורים היהודים בוורשה; בהקמת "אגודת הסופרים והעיתונאים"; בכתיבת תכניות לימוד לבתי ספר ואף בהוראה בסמינרים. הוא מצא די זמן גם לערוך את "המילון האנציקלופדי היהודי הראשון", שכרך ראשון שלו יצא לאור בוורשא בשנת תרע"ז (1917).

הרב צייטלין, שנות העשרים. "אנו מבקשים חסדים – ואיך נוכל לקבלם כאשר אנו-עצמנו נותרים כבדי-לב וקרירים נוכח אחינו הסובלים?"

מוסדות השלטון (אליהם נבחרו גם נציגים יהודיים) דנו בדבר הסדרת מוסדות החינוך היהודיים ותקצובם, והחלו צצות שאלות רבות בדבר המבנה הרצוי של המוסדות, שפת ההוראה, הפתיחות לתרבות הכללית, שאלת הלאום (גרמניזציה, פולניזציה או חיזוק התרבות היהודית) וכן הלאה. ר' הלל כתב על כך מספר סדרות מאמרים מקיפות, בזו אחר זו. רוב הילדים היהודיים בוורשה לא ביקרו בבית ספר בצורה מסודרת, ודאי לא בבית ספר תיכון. הוא קרא להקמת רשת חינוך יהודית-לאומית משותפת לכלל המפלגות, שלא תיפול לדרישות הקיצוניות של החרדים מכאן והמתבוללים מכאן. תכנית הלימודים שכתב כללה לימודים מסורתיים לצד לימודים כלליים, והקניית השפה העברית לצד שימוש ביידיש כשפת היום-יום.

גולת הכותרת בפעילות חברתית זו היא חלקו החשוב של ר' הלל בייסוד ובהובלת התנועה הפולקיסטית, ה"יידישע פאלקס-פארטיי", בשנת תרע"ו (1916). יושב ראש התנועה היה נח פרילוצקי – מייסדו של ה"מאמענט" וידידו של ר' הלל, ורוב-ככל מנהיגיה היו אינטלקטואלים יידישיסטים שדגלו באוטונימיה לאומית-תרבותית של היהודים בפולין. התנועה נאבקה בתקיפות על זכויותם הלאומיות והאזרחיות של היהודים ברחבי פולין, כאשר ה"מאמענט" משמש לה ביטאון חצי-רשמי, ואף הפכה מאוחר יותר למפלגה שיוצגה ברשויות המקומיות ובבית המחוקקים הפולני.

 

* * *

אמנם במקביל לכל הפעילות החברתית המוגברת – התגברה בר' הלל גם נטייתו המיסטית. במבט לאחור, הוא מתאר כיצד הזעזוע למראה הסבל הרב בשנות המלחמה הראשונות גרם לו לשוב אותו אל המצב האקסטטי בו היה שרוי בנערותו (דממה וקול, עמ' 18):

"הגיעו ימי המשבר הגדול לכל העולם כולו וימי פרפור בין חיים למות לעם ישראל. הגיעה שנת תרע"ד, השנה הראשונה למלחמת העולם. אנכי הרגשתי בכל אברי הגשמיים והרוחניים גם יחד, כי נחתך עתה גורל כל העמים כולם וגורל עמי ביחוד. התכנסתי כולי לתוך עצמי, התבודדתי עד כמה שיכולתי, התפללתי תפילה חשאית בלב כמעט בלי הפסק, חזרתי על כל ספרי הרזים אשר למדתים לפנים, ובקשתי בהגותי בהם תמיד, פתרון לחידה הגדולה אשר לפניי – חידת החיים והמוות לעמים שלמים […]"

בשנת תרע"ז (1917) החל ר' הלל לערוך יומן ובו הרהורים, פירושי חסידות, חוויות מיסטיות, דברי חיזוק ותוכחה כלפי עצמו, תיאור חלומות וחזיונות בהקיץ, רעיונות משיחיים, חישובי קץ ותפילות. חלקו הראשון של היומן יתפרסם מאוחר יותר מעל דפי "התקופה". תפילותיו שזורות בכאב שמסבה לו המלחמה: "אין שלום בחוץ ואין שלום בבית, מלחמת העולם הולכת וגדלה […] מתי יבוא הקץ לשפך הדם?". הוא יהפוך, לפי תיאורו שלו, לאדם שיש לו "מגע ומשא תמידי עם עולמות עליונים רחוקים".

המפלגה, הסתדרות המורים, אגודת הסופרים, ההוראה – כל אלו לא סיפקו את מאווייו הרוחניים ושאיפותיו הדתיות. "הנני איש העומד באמצע החיים החברותיים", כך יכתוב ביומנו, "ואי-אפשר לי, לפי מצבי עתה, להישאר מחוץ לכל מפלגה […] מתחבר אני ל'עממיים' [=פולקיסטים] לפי שיש להם יחס חיובי בהיר וברור על דבר השגת זכויות לאומיות-אזרחיות פה בפולין, אבל האם אלוהיהם אלוהי ו'עמם' – עמי?".

הנה כי כן, הוגה דעות ואיש רוח העומד פשוטו כמשמעו "על גבול שני עולמות" – כשם ספרו: הסבל ששרר ברחובות ורשה שלח אותו שוב ושוב לפעילות רוחנית אינטנסיבית בשדה "העולם העליון", לא פחות מששלח אותו לפעילות חברתית תוססת, תזזיתית כמעט, בשדה "העולם השפל" – והוא נע בין שני העולמות הללו כבמטוטלת.

בטור שלפנינו, שהתפרסם סמוך לראש השנה של שנת תרע"ה (סתיו 1914), הוא מתחנן לגילוי סולידריות כלפי אותם "אחים-פליטים", ותובע להקדיש להם לא רק את כסף ה"כפרות", אלא את כל ההון האפשרי שניתן לגייס – מבלי "לחשב חשבונות". עשרים ושמונה שנה לאחר מכן, בערב ראש השנה של שנת תש"ג (סתיו 1942) – במעין 'הדרן' גרמני חייתי אותו חזה מראש – יירצח ר' הלל צייטלין בגטו ורשה, כשהוא עטור טלית ותפילין ונושא בידו את ספר ה'זֹהר'.

 

א.

זכרו, יהודים, את אחיכם הפליטים חסרי הבית. לעולם אל תשכחו אותם. זכרו אותם בעת שהינכם אוכלים, בעת שהינכם שותים, בעת שהינכם מבלים עם משפחתכם, בעת שהינכם מתרווחים קמעה, בעת שהינכם נהנים בחברת ידידיכם, בעת שהינכם עולים על יצועיכם, בעת הקימה משנתכם.

אוכלים הינכם – עליכם לזכור כי רבים מאותם אחים-פליטים כבר ימים אחדים שלא באה אל פיהם פרוסת לחם דקה; שותים הינכם – עליכם לזכור את כל אותם הצמאים המתהלכים ברחובות; יש מגורים לכם ולמשפחתכם, יש לכם מקום לישון, היכן להניח את ראשכם – עליכם לזכור את הרבים הנודדים ללא קורת גג, ללא בית.

ולא, אל תכנו את מה שהינכם מעניקים לאחיכם העניים בשם 'נדבה'. אין זו נדבה כי אם פריעת חוב. אלו הפליטים, אחיכם הנודדים, אינם שונים מכם במאומה – ופשיטא שאינם גרועים מכם במאומה. זה מכבר היה הוא – אחיכם הפליט – יושב כמותכם במקום מגוריו, ברוגע ובנחת, שמח עם משפחתו. אם הגורל היה חסר-רחמנות אליו יותר מאשר אליכם, אם הועיד לו לסבול יותר מאשר לכם – עליכם להקל מעליו מעט את משא-הגורל ולמתן קמעה את יסוריו. את אשר הינכם נותנים לאחיכם הפליטים, אל תתנו כדי לצאת ידי חובה, ואל תפטרו את עצמכם בכמה פרוטות. התייחסו לכך במלוא הרצינות, בכל הלב – באותה היד הרחבה בה הייתם מעניקים לילדיכם שלכם, כל אחד כפי יכלתו.

הימים הללו הם ימי תשובה. כל יהודי, יהא רחוק מן הדת ככל שיהא – מהרהר בימים הללו במעשיו בעבר ובגורלו לעתיד; יהא קשה לבו ככל שיהא – חולפים במוחו אי-אלו הרהורי תשובה; יהא קהה-רגש ואטום ככל שיהא – הוא מקיים מספר רגעים של חשבון נפש.

ומהו ה'סך-הכל' של כל אותם הרהורים וחשבונות? ה'סך-הכל' הוא קצר ביותר: כולנו חטאנו, מי יותר ומי פחות. כל אחד מאיתנו מספיק אשם בין אדם למקום ובין אדם לחברו. כולנו בטלים ומבוטלים לנוכח הגדולה האלוהית והגבורה האלוהית הסובבת אותנו. כולנו חיים אך ורק בזכות הרחמים והחסדים המיוחדים שעשו אבותינו. לפי מעשנו לא מגיע לנו מאומה. איננו מבקשים אלא לחון אותנו מ'אוצר של מתנת חינם'.

אך אנו מבקשים חסדים – ואיך נוכל לקבלם כאשר אנו עצמנו נותרים כבדי-לב וקרירים נוכח אחינו הסובלים? איך נוכל לצפות למתת-שמים, כאשר אנו קומצים בחזקה את ידינו ומעניקים פחות מאשר הננו יכולים?

כל אחד מאיתנו, אם אינו חפץ לרמות את עצמו כאשר הוא עורך את חשבון הנפש, יזכור נא את עצתו של דניאל "חטאך בצדקה פרוק" (את חטאך תפדה באמצעות הצדקה). אמת, איננו חטאים כנבוכדנצר. אך, אדרבה, אם הצדקה היא סם-רפואה רוחני אפילו לחוטאים כבדים – הרי שעבורנו, אנשים רגילים עם חטאים רגילים, היא ודאי תעלה ארוכה רוחנית.

נותנים אנו למישהו צדקה – הרי חייבים להרגיש אותו, להרגיש יחד עמו. ואם מרגישים אנו כך, ונכנסים למצבו ולמעמדו – האחווה ותחושת האחדות מתגברת, ואנו נעשים יותר קרובים, יוצאים יותר מה'אני' העצמי שלנו, הצר והדחוק. כך אנו משתחררים יותר ויותר מהאגואיזם, וממילא נעשים יותר רוחניים, טהורים וצחים.

 

ב.

כל זה נאמר ביחס לצדקה רגילה. אך כמה גבוהה ויקרה היא אותה צדקה כאשר אינה מכונה כלל בשם 'צדקה', אלא מוענקת כפריעת חוב. בפרט כאשר אותו חוב משולם לאחים גלמודים ואומללים שגורשו בפחד-מוות, בעינויים בלתי ניתנים להיכתב, וברעב. החסד אשר נגמל עם אותם אנשים, כאשר הוא נגמל באופן ראוי – הרי הוא הגבוה ביותר, הטהור ביותר, ולצד זאת – הנצרך ביותר.

אלא שעל כך משיבים, דרך כלל, בשאלה: וכי מאין ניקח? והלא הנותן בעצמו הוא עני מרוד, ואיך אפשר לדאוג במצב כזה לאנשים אחרים?

אמת. כאשר אנו מכוונים 'לצאת ידי חובה', להשלות את עצמנו, להישאר רגועים – אז הקושיה באמת חמורה. אך כאשר איננו חפצים בכך, כאשר אנו חפצים לשמוע בצורה בהירה את הקול הפנימי, כאשר אנו בודקים וחוקרים את עצמנו עם ה'נר ה' נשמת אדם' – או-אז רואים בחוש שכאשר יש אהבה ויש רצון טוב, אפשר לעשות הרבה מאד עבור אותם עניים וגלמודים גם בתקופה הנוכחית הקשה. הנה נמצאו אנשים טובים שייסדו את בתי התמחוי עבור הזקוקים לכך בדחיפות. הנה נמצאו גם בעלי לב חם ורגיש שנתנו את הכסף להחזקת אותם הבתים (אגב: מאד רצוי ומבורך שמספרם של אותם התומכים בבתי התמחוי יגדל באופן משמעותי, ואותם התומכים עוד יגדילו את תמיכתם. לחם לרעבים – זוהי העדיפות הראשונה והנחוצה ביותר).

אמת. זו אינה תקופה טובה עבור כל אחד מאיתנו. אך הבדל גדול יש בין איש לאיש, בין דלות לדלות, בין דחיפוּת לדחיפוּת. מבין אלו האומרים שאינם יכולים ליתן – ישנם לא מעט המזילים את כספם על מותרות. לצורכם האישי – חייבים אפילו מותרות, אפילו דברי לוקסוס. ולאחיכם ובשרכם – ולא כלום? אף לא ההכרח הראשוני?

יכול אדם לרמות את חברו באמרו: "אינני יכול לתת". אך קיים ביטוי תלמודי: "הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות" – את חברך תוכל לרמות, אך את מצפונך האישי לא תוכל לרמות, את בוחן הלבבות לעולם לא תוכל לרמות.

סועד הינך בחברת בני משפחתך – מדוע לא תזמין אל שולחנך אחד מאותם הפליטים? לו היה כל אחד – ולו רק מקרב אותם בעלי יכולת – לוקח אל שולחנו ולו גם פליט אחד, שאלת הפליטים הייתה נפתרת בחלקה. לו היה כל אחד נפרד ממעט מותרות, ומקדיש את הכסף לאותם המקומיים הזקוקים לכך ולאותם הפליטים – הרי שסבלם של האחרונים לא היה כה רב.

הנה מתקרב היום הקדוש. בכל יום כיפור מזיל יהודי מכיסו הון רב לצורך נרות ולצורך כפרות. אך איזה נר ישווה בגודלו לנר הנשמה? ומה יעלה את אורה של הנשמה יותר מאשר אור האהבה והרחמים? ואיזו כפרה תגדל מכפרת הצדקה? את אותו כסף של נרות וכפרות – כאשר כבר הבחין הרב מיקלשנסקי – יש לתת לנצרכים, לפצועים ולפליטים.

כולנו ניצבים לפני כסא המשפט. כולנו מצפים לרחמי שמים. הבה ונראה שליבנו אינו כאבן, הבה ונפתח את ליבותינו ואת ידינו לאחינו האומללים. יש לתת את כסף הנרות והכפרות לסייע בידם, כאשר כבר קראו הרבנים. אך זה עדיין מעט. במקרים כאלו אסור להיות מחושבים מדי. מסרו את כל החשבונות – האהבה האמיתית איננה יודעת מחשבונות. השכול הוא גדול – בואו אליו במלוא הרגש שלכם; הסבל הוא גדול – בואו אליו עם כל הונכם.

 

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', כ"ט אלול תשע"ז, 20.9.2017

מודעות פרסומת

2 מחשבות על “הרהורי תשובה אחדים

 1. אליחן אמיתי הגיב:

  שלום עוז!

  ושנה טובה!

  לי הדברים כלל אינם סותרים. אדם יכול לחוות רגעי אקסטזה ולהמשיך ולעבוד במציאות ממש.

  הרגעים הללו אפילו מחזקים אותו מבחינה מוסרית ורוחנית לעבוד עבודת השם בעולם הזה, להצלת נפשות.

  אבל כנראה שהיו שחשבו שרוחניות מוציאה את האדם מן העולם לגמרי.

  0544-574-814 https://www.facebook.com/elichen.tipul/?ref=ts&fref=ts

  ________________________________

  אהבתי

  • Oz Bluman הגיב:

   אכן, כפי שר' הלל עצמו כתב,
   "טעות גדולה ונוראה ביד כל אלה, החושבים שההשתקעות בעולמות אחרים מפריעה בעד ההסתכלות הישרה במציאות הנגלית. הטעות הזאת, המושרשת גם בלבות האנשים היותר עשירים בדעת, היותר חופשיים והיותר נשגבים […] מוסרת מלבנו בשעה שאנו מתבוננים בשום לב ליצירות הגדולות של האנושות"

   אהבתי

מחשבה משלך

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s