הרב קוק

רבות נכתב נאמר ונעשה בעקבות הראי"ה קוק (תרכ"ה-תרצ"ה; 1865-1935) ובעקבות משנתו. חלקים גדולים מכתביו זכו להדפסות חוזרות ונשנות, והם זמינים לכל דורש.

לכן, ככלל, הפוסטים באתר יהיו מוקדשים לאחד משניים: לסוגיות ולמאמרים שטרם זכו לפיתוח משמעותי ולהמשך דיון, או לאופן שבו משנתו של הראי"ה קוק מתממשת כיום – כעבודת אלוהים וכתנועה חברתית.

לקריאת כל הפוסטים בנושא ←

השער הוא האלהות המתגלה בעולם, בעולם בכל יפיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמש, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכשרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש ובסערת גבורה של כל גבור.

הראי"ה קוק, אורות, עמ' קיט

מודעות פרסומת